Informacje o HCP
Informacje o HCP
Firma HCP Pump ManufacturerCo., Ltd. została założona w roku 1979, HCP to odnoszący największe sukcesyproducent pomp głębinowych na Tajwanie.
Od czasu rozpoczęciadziałalności przez firmę, wszyscy pracownicy HCP zawsze mieli entuzjastycznenastawienie do rozwoju i stosowania lepszych technik hydrodynamicznych omniejszym zużyciu energii i oferujących najlepszą obsługę klienta dla uzyskanianajwiększej satysfakcji klientów z gospodarstw domowych i klientówprzemysłowych.
Pompy HCP są szerokowykorzystywane do różnorodnych zastosowań. Takich jak zwykłe odwadnianie,ogrodnictwo, rolnictwo, gospodarka wodna, budownictwo, oczyszczalnie ścieków,stacje kontroli przeciwpowodziowej i górnictwo. Tam gdzie jest woda, tam sąpompy HCP.
“Niech przyszłość płynie” towizja HCP dotycząca technologii pomp dla rozwoju zasobów wodnych. Jesteśmyzainspirowani dostarczaniem efektywnej technologii pomp naszym partnerom, abyzapewnić utrzymanie recyklingu wody, co z kolei zapewni jaśniejsza przyszłość środowiska.

More

Pomoc techniczna
Aktualności
© 2023 HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD. All rights reserved.