Energia słoneczna

Studnie płytkie: Pozyskiwanie wody gospodarczej do nawadniania w rolnictwie.
Studnie głębinowe: Pozyskiwanie czystej wody ze złóż podziemnych do nawadniania w rolnictwie, wykorzystania w gospodarstwach domowych i do ogólnego zastosowania.

Obudowa pomp głębinowych IC jest całkowicie wodoszczelna. Pompy głębinowe można instalować w glebie lub w podziemnych pompowniach, zabezpieczonych przed kradzieżą. Serię IC charakteryzuje wysoka efektywność i duża wydajność; szczególnie przy stosowaniu do pompowania wody podziemnej na głębokości 6 metrów.

ZASTOSOWANIA: Nawadnianie gleby, domowe systemy zasilania wodą, hodowla ryb, woda dla ferm hodowlanych, fontanny z zasilaniem słonecznym.
© 2023 HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD. All rights reserved.