Przemysłowe

Zamknięte pompy wirowe charakteryzują się wysoką efektywnością, dużą wydajnością, dużą przepustowością cząstek stałych i brakiem zapychania.

System szybkiego dołączania GRS dla szybszego i bezpieczniejszego wykonywania instalacji i konserwacji.

ZASTOSOWANIA: budynki rządowe, ścieki przemysłowe, parkowe oczyszczalnie ścieków. Fermy hodowlane, fermy hodowli bydła i oczyszczalnie ścieków. Inżynieria hydrauliczna i kontrola przeciwpowodziowa.
© 2023 HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD. All rights reserved.