Budowle publiczne

Przeznaczona do zastosowań w budownictwie i inżynierii wodno-lądowej: łatwa do przenoszenia, podwójna obudowa zewnętrzna i silnik chłodzony wodą, tak jak w przypadku pomp do odwadniania, pompę tę można uruchamiać przy niskich poziomach wody.

ZASTOSOWANIA: Inżynieria wodno-lądowa, odwadnianie, wykonywanie przekopów, prace ziemne, górnictwo i kanały ściekowe. Odwadnianie ścieków przemysłowych lub recykling cieczy zawierających osady dla żwirowni, zakładów zaopatrzenia w piasek i żwir.
© 2023 HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD. All rights reserved.